עמותה מבקרי הרשויות המקומיות בישראל (ע''ר) - תקנון העמותה

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל הינו עמותה רשומה (ע"ר) עפ"י כל דין, וככזו אישרה כחוק תקנון במוסדות העמותה ואצל רשם העמותות.

התקנון משקף את מטרות העמותה, סמכויותיה וחובותיה, מוסדותיה ואופן פעולתה.

לעיון בתקנון העדכני המלא יש להקיש בקובץ המצורף מטה ב"מסמכים המקושרים".

בכל מקרה של אי-התאמה בנוסח – יקבע הנוסח המקורי של התקנון המצוי בידי מזכיר האיגוד/ העמותה.