כנס היסוד ויום ההולדת של האיגוד 14/06/1973

ב- 14/06/1973 התכנסו מבקרי עיריות והחליטו על הקמת איגוד מבקרי העיריות בישראל.עוד הוחלט לקבל עקרונית את הצעת התקנון שהוגשה וכן לפנות ליתר מבקרי העיריות ולבקש הצטרפותם.בכך ניתן לראות את ה- 14/06/1973 כיום ההולדת של האיגוד.