פסיקת בי"ד לעבודה בענין שכר מבקר טבריה [עב 002706/03]

השופט סומך, בפסיקתו עב 002706/03 מ- 26.1.2005, פסק בנדון כי חוזר מנכ"ל מ- 12/99 והחוזר הידוע של הממונה על השכר באוצר ומנכ"ל משרד הפנים בנושא שכר המבקר מ- 14.11.99 - מחייב את העירייה.השופט חייב את עיריית טבריה להעלות את שכר המבקר ל- 85 אחוז משכר-מנכ"ל, ופסק למבקר תוספת סכום הפרשים כספיים.מצורף פסה"ד המלא.