בג"צ 244/86

אברהם רביבו נגד יחיאל בנטוב, ראש המועצה המקומית אופקים. החלטה בדבר ניגוד עניינים בין שני תפקידים שילטוניים. חבר מועצה ברשות אחת אינו יכול לשמש יו"ר רשות אחרת.