מסמכי עמדה עקרוניים

תמיכת איכות השלטון בעמדת האיגוד בחוק העיריות החדש התנועה לאיכות השלטון הגישה לשר הפנים וליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת מסמך עמדה ביחס להצעת חוק העיריות החדש, שעיקרו תמיכה בעמדות האיגוד בסוגיה.המסמך, אשר פורסם גם בפורום, גובש בתאום עם הנהלת האיגוד ומוגש כאן קבוע לעיון החברים.   יוני 2008