מינוי מבקר בעיריית רהט

פסיקה של בית-דין אזורי לעבודה בעניין ערעור על הליכי מינוי מבקר בעיריית רהט.הערעור התקבל ומינוי המבקר בוטל בשל הליך מינוי לא תקין ובשל אי-עמידת המבקר שנתבע בדרישות הסף להתמנות למבקר.