חקיקה

הנחיה זו מרכזת את החוקים והתקנות המתייחסים למבקרי העיריות, חוקים , תקנות וצווים המתייחסים למבקרי המועצות המקומיות, וכן צווים המתייחסים לעבודת ועדת הביקורת במועצות איזוריות ובמועצות מקומיות ביהודה ושומרון.