דוחות הביקורת המופיעים באתר הינם דוחות ביקורת של מבקרי הרשויות המקומיות, שפורסמו;
ריכוז מימצאי ביקורות של אגף הביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים;
ריכוז מימצאי ביקורות של רואי-החשבון שמונו לעיריות ע"י משרד הפנים;
ממצאי ביקורות מבקר המדינה בנושא השלטון המקומי.

ניתן להציג את דוחות הביקורת בחתכים הבאים:

  1. לפי נושאים ותתי נושאים מתוך הרשימות שלהלן.
  2. לפי רשות מקומית ספציפית.
  3. לפי שנת הדוח.
טופס חיפוש וסינון טבלת דוחות ביקורת
טבלת דוחות ביקורת
שם הדו"ח רשות שנה נושא הורדה
ילדים ונוער בסיכון בני ברק 2015 נוער בסיכון ילדים ונוער בסיכון (pdf)
קרנות השתלמות בני ברק 2015 כח אדם ושכר קרנות השתלמות (pdf)
מעקב תיקון ליקויים דוח וח 2014 בני ברק 2015 מעקב תיקון ליקויים מעקב תיקון ליקויים דוח וח 2014 (pdf)
דוח שומה בני ברק 2015 גבייה וארנונה דוח שומה (pdf)
דוח בנושא תחבורה בני ברק 2014 תנועה ותחבורה דוח בנושא תחבורה (pdf)
דוח בנושא תברואה בני ברק 2014 תברואה דוח בנושא תברואה (pdf)
מעקב תיקון ליקויים בני ברק 2014 מעקב תיקון ליקויים מעקב תיקון ליקויים (pdf)
דוח בנושא רישוי עסקים בני ברק 2014 רישוי עסקים דוח בנושא רישוי עסקים (pdf)
גביית קנסות בית משפט לעניינים מקומיים באר שבע 2013 אכיפה וגביית קנסות גביית קנסות בית משפט לעניינים מקומיים (pdf)
בטיחות במוסדות חינוך נתניה 2013 חינוך כללי בטיחות במוסדות חינוך (pdf)
אבטחת מוסדות חינוך באר שבע 2013 אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך (pdf)
ארגזי חול, צמחייה ותיקון ליקויי בטיחות בגני הילדים נתניה 2013 גני ילדים ארגזי חול, צמחייה ותיקון ליקויי בטיחות בגני הילדים (pdf)
רישום לגני ילדים- חטיבה צעירה נתניה 2013 גני ילדים רישום לגני ילדים- חטיבה צעירה (pdf)
שכירת נכסים על ידי העירייה נספחים בני ברק 2013 מוסדות חינוך שכירת נכסים על ידי העירייה נספחים (pdf)
שכירת נכסים על ידי העירייה בני ברק 2013 מוסדות חינוך שכירת נכסים על ידי העירייה (pdf)
מעקב תיקון ליקויים דו"ח רו"ח 2012 נספחים בני ברק 2013 דו"ח רו"ח של משרד הפנים מעקב תיקון ליקויים דו"ח רו"ח 2012 נספחים (pdf)
מעקב תיקון ליקויים , רו"ח לשנת 2012 בני ברק 2013 דו"ח רו"ח של משרד הפנים מעקב תיקון ליקויים , רו"ח לשנת 2012 (pdf)
שכירת נכסים על ידי העירייה - נספחים בני ברק 2013 השכרת נכסים מבעלות פרטית לצרכי העירייה שכירת נכסים על ידי העירייה - נספחים (pdf)
שכירת נכסים על ידי העירייה בני ברק 2013 השכרת נכסים מבעלות פרטית לצרכי העירייה שכירת נכסים על ידי העירייה (pdf)
גופים קשורים הסכמים ודיווח כספי - נספחים בני ברק 2013 דיווחים כספיים גופים קשורים הסכמים ודיווח כספי - נספחים (pdf)
גופים קשורים הסכמים ודיווח כספי בני ברק 2013 דיווחים כספיים גופים קשורים הסכמים ודיווח כספי (pdf)
התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון - נספחים בני ברק 2013 נוער בסיכון התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון - נספחים (pdf)
התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בני ברק 2013 נוער בסיכון התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון (pdf)
בקרת הכנסות העירייה - נספחים בני ברק 2013 ניהול כספים בקרת הכנסות העירייה - נספחים (pdf)
בקרת הכנסות העירייה בני ברק 2013 ניהול כספים בקרת הכנסות העירייה (pdf)
כדאיות הכשרת עובד עירייה בקורס מנעולן מקצועי נתניה 2013 אחזקה כללי הדוח המלא (pdf)
מפגעים בגני ילדים נתניה 2013 אחזקת מבנים הדוח המלא (pdf)
הטיפול בתלונה על קריסת שער הכניסה לגן ילדים מס' 182 ברח' השבעה 1 נתניה 2013 אחזקת מבנים הדוח המלא (pdf)
רכש מזגנים בבית הספר יבנה נתניה 2012 אפסנאות ורכש רכש מזגנים בבית הספר יבנה (pdf)
המחלקה לביקור סדיר וקידום נוער באר שבע 2012 חינוך כללי המחלקה לביקור סדיר וקידום נוער (pdf)
רישום לגני ילדים באר שבע 2012 גני ילדים רישום לגני ילדים (pdf)
מעקב תיקון ליקויים, דו"ח רו"ח 2011 בני ברק 2012 דו"ח רו"ח של משרד הפנים מעקב תיקון ליקויים, דו"ח רו"ח 2011 (pdf)
מעקב תיקון ליקויים, דו"ח רו"ח 2011 בני ברק 2012 דו"ח רו"ח של משרד הפנים מעקב תיקון ליקויים, דו"ח רו"ח 2011 (pdf)
סקר נכסים - נספחים בני ברק 2012 סקר נכסים סקר נכסים - נספחים (pdf)
סקר נכסים בני ברק 2012 סקר נכסים סקר נכסים (pdf)
קופות הפנסיה לעובדי החברה הכלכלית - נספחים בני ברק 2012 ניהול פנסיוני קופות הפנסיה לעובדי החברה הכלכלית - נספחים (pdf)
קופות הפנסיה לעובדי החברה הכלכלית בני ברק 2012 ניהול פנסיוני קופות הפנסיה לעובדי החברה הכלכלית (pdf)
קופות הפנסיה של עובדי העירייה - נספחים בני ברק 2012 ניהול פנסיוני קופות הפנסיה של עובדי העירייה - נספחים (pdf)
קופות הפנסיה של עובדי העירייה בני ברק 2012 ניהול פנסיוני קופות הפנסיה של עובדי העירייה (pdf)
ספירת מלאי גבעתיים 2011 אפסנאות ורכש ספירת מלאי (pdf)
מוזיאון הנגב/מבנה המסגד לשעבר -מעקב/עדכון באר שבע 2011 הנדסה מוזיאון הנגב/מבנה המסגד לשעבר -מעקב/עדכון (pdf)
גני ילדים - ניהול כספי ומעקב כללי באר שבע 2011 ניהול כספים גני ילדים - ניהול כספי ומעקב כללי (pdf)
תשלום אגרת תלמידי חוץ תקציר אכסאל 2011 ניהול כספים תשלום אגרת תלמידי חוץ תקציר (docx)
תשלום אגרת תלמידי חוץ אכסאל 2011 ניהול כספים תשלום אגרת תלמידי חוץ (doc)
השירות היעוצי חינוכי בתיכון עירוני תקציר אכסאל 2011 חינוך על-יסודי השירות היעוצי חינוכי בתיכון עירוני תקציר (doc)
השירות היעוצי חינוכי בתיכון עירוני אכסאל 2011 חינוך על-יסודי השירות היעוצי חינוכי בתיכון עירוני (zip)
ביקורת בתי ספר יסודיים ומעקב כללי באר שבע 2011 חינוך יסודי ביקורת בתי ספר יסודיים ומעקב כללי (pdf)
חינוך מיוחד - הסעים וליווי תלמידים בחינוך המיוחד גבעתיים 2011 הסעות תלמידים חינוך מיוחד - הסעים וליווי תלמידים בחינוך המיוחד (pdf)
המועדוניות המשפחתיות המשותפות נצרת 2011 מוסדות חינוך המועדוניות המשפחתיות המשותפות (pdf)
עבודות אחזקת רשת המים בעיר נצרת 2011 אחזקה כללי הדוח המלא (pdf)
חברה כלכלית - עבודות פיתוח ברחוב הפלמ"ח-מבדק באר שבע 2011 אחזקה כללי הדוח המלא (pdf)
נשירת תלמידים נצרת 2010 חינוך נשירת תלמידים (doc)
אגף החינוך - התחשבנות כספית עם משרד החינוך גבעתיים 2010 אגף החינוך - התחשבנות כספית עם משרד החינוך (pdf)
הסעות תלמידים בחינוך המיוחד בנצרת נצרת 2010 הסעות תלמידים הסעות תלמידים בחינוך המיוחד בנצרת (pdf)
היסעים וליווי תלמידים בחינוך המיוחד גבעתיים 2010 הסעות תלמידים היסעים וליווי תלמידים בחינוך המיוחד (pdf)
הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד בבאר שבע באר שבע 2010 הסעות תלמידים הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד בבאר שבע (doc)
בקרות במינהל ובמוסדות חינוך ראשון לציון 2010 מוסדות חינוך בקרות במינהל ובמוסדות חינוך (pdf)
היבטים במערך החינוך המיוחד ראשון לציון 2010 מוסדות חינוך היבטים במערך החינוך המיוחד (pdf)
היבטים במערך החינוך החרדי ראשון לציון 2010 מוסדות חינוך היבטים במערך החינוך החרדי (pdf)
ביקורת שלושה בתי ספר ומעקב כללי באר שבע 2010 מוסדות חינוך ביקורת שלושה בתי ספר ומעקב כללי (doc)
ההתקשרות לקבלת שרותי ניקיון במוסדות העירייה (דוח מעקב) נצרת 2010 אחזקת מבנים הדוח המלא (pdf)
מחלקת תברואה נצרת 2009 תברואה מחלקת תברואה (pdf)
סוגיות מנהליות וכספיות במוסדות חינוך ראשון לציון 2009 ניהול כספים סוגיות מנהליות וכספיות במוסדות חינוך (pdf)
ביה"ס שפירא - הניהול הכספי נתניה 2009 ניהול כספים ביה"ס שפירא - הניהול הכספי (pdf)
ביה"ס ישורון - הניהול הכספי נתניה 2009 ניהול כספים ביה"ס ישורון - הניהול הכספי (pdf)
ביקורת בנושא ניהול כספי בבתי הספר כפר קאסם 2009 ניהול כספים ביקורת בנושא ניהול כספי בבתי הספר (doc)
האוניברסיטה העממית תל-אביב תל אביב-יפו 2009 חינוך על-יסודי האוניברסיטה העממית תל-אביב (pdf)
טיפול האגף לחינוך חרדי בפיתוח מערכות מיון בקבלת תלמידות בבתי ספר על-יסודיים ירושלים 2009 חינוך על-יסודי טיפול האגף לחינוך חרדי בפיתוח מערכות מיון בקבלת תלמידות בבתי ספר על-יסודיים (pdf)
בתי הספר רננות ונווה שלום ומעקב כללי - בתי ספר יסודיים באר שבע 2009 חינוך יסודי בתי הספר רננות ונווה שלום ומעקב כללי - בתי ספר יסודיים (doc)
בטיחות במוסדות חינוך נתניה 2009 אבטחת מוסדות חינוך בטיחות במוסדות חינוך (pdf)
אי תקינות מקלטים בביה"ס היסודי - "נורדאו" נתניה 2009 אבטחת מוסדות חינוך אי תקינות מקלטים בביה"ס היסודי - "נורדאו" (pdf)
מערך הסעות תלמידים ראשון לציון 2009 הסעות תלמידים מערך הסעות תלמידים (pdf)
הסעות תלמידים למוסדות חינוך בכפר סבא כפר סבא 2009 הסעות תלמידים הסעות תלמידים למוסדות חינוך בכפר סבא (pdf)
הסעות תלמידים בחינוך המיוחד בבאר שבע באר שבע 2009 הסעות תלמידים הסעות תלמידים בחינוך המיוחד בבאר שבע (doc)
הפעלת מועדונית משפחתית אכסאל 2009 חינוך בלתי פורמלי הפעלת מועדונית משפחתית (doc)
הפעלת מועדונית משפחתית אכסאל 2009 חינוך בלתי פורמלי הפעלת מועדונית משפחתית (doc)
פיקוח ובקרה על עבודת קבלני הניקיון כפר סבא 2009 אחזקה כללי הדוח המלא (pdf)
מצלמות אבטחה במתקנים עירוניים נתניה 2009 מתקני משחקים הדוח המלא (pdf)
שיפוץ בית ספיר בקריית ספיר כפר סבא 2009 אחזקת מבנים הדוח המלא (pdf)
חיוב אישי קריית ביאליק 2008 חיוב אישי חיוב אישי (pdf)
בקרה על שימוש ברכבי עירייה ראשון לציון 2008 רכבי עירייה בקרה על שימוש ברכבי עירייה (doc)
סוגיות מנהליות וכספיות במוסדות חינוך ראשון לציון 2008 ניהול כספים סוגיות מנהליות וכספיות במוסדות חינוך (doc)
התנהלות מנהלית וכספית בחטיבת ביניים על שם מיכה רייסר ראשון לציון 2008 ניהול כספים התנהלות מנהלית וכספית בחטיבת ביניים על שם מיכה רייסר (doc)
השימוש בכספי ההורים בביה"ס היסודי "בית יעקב" נתניה 2008 ניהול כספים השימוש בכספי ההורים בביה"ס היסודי "בית יעקב" (pdf)
הניהול הכספי בביה"ס היסודי "בית יעקב" נתניה 2008 ניהול כספים הניהול הכספי בביה"ס היסודי "בית יעקב" (pdf)
ביה"ס ע"ש משה שרת – הניהול הכספי נתניה 2008 ניהול כספים ביה"ס ע"ש משה שרת – הניהול הכספי (pdf)
בדיקת התחשבנות העירייה מול מרכזי הנוער נתניה 2008 ניהול כספים בדיקת התחשבנות העירייה מול מרכזי הנוער (pdf)
גני ילדים - ניהול כספי באר שבע 2008 ניהול כספים גני ילדים - ניהול כספי (doc)
הסעות תלמידים למוסדות חינוך בנתניה נתניה 2008 הסעות תלמידים הסעות תלמידים למוסדות חינוך בנתניה (pdf)
דו"ח ביקורת במרכז היסעים במינהל החינוך חולון 2008 הסעות תלמידים דו"ח ביקורת במרכז היסעים במינהל החינוך (doc)
הסעות תלמידים בחינוך המיוחד דו"ח מעקב מיוחד/מבדק באר שבע 2008 הסעות תלמידים הסעות תלמידים בחינוך המיוחד דו"ח מעקב מיוחד/מבדק (doc)
מערך גני ילדים ראשון לציון 2008 גני ילדים מערך גני ילדים (doc)
גני ילדים בעיר נתניה נתניה 2008 גני ילדים גני ילדים בעיר נתניה (pdf)
השירות הפסיכולוגי החינוכי-מעקב/עדכון באר שבע 2008 השרות הפסיכולוגי השירות הפסיכולוגי החינוכי-מעקב/עדכון (doc)
השירות הפסיכולוגי-חינוכי אכסאל 2008 השרות הפסיכולוגי השירות הפסיכולוגי-חינוכי (doc)
בית ספר מרכז הנוער הדתי נתניה 2008 מוסדות חינוך בית ספר מרכז הנוער הדתי (pdf)
בית ספר תיכון מקיף ו' באר שבע 2008 מוסדות חינוך בית ספר תיכון מקיף ו' (doc)
תפעול הגן חי פתח תקווה 2008 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
אחזקת מתקני משחקים פתח תקווה 2008 מתקני משחקים הדוח המלא (doc)
נקיון בתי הספר פתח תקווה 2008 אחזקת מבנים הדוח המלא (doc)
אחזקת מבני חינוך פתח תקווה 2008 אחזקת מבנים הדוח המלא (doc)
זכיונות שילוט חוצות נתניה 2007 חוזים ומכרזים זכיונות שילוט חוצות (pdf)
עיסוק בעבודות חוץ ללא היתר ירושלים 2007 כח אדם ושכר עיסוק בעבודות חוץ ללא היתר (doc)
חניית נכים ירושלים 2007 חניות נכים חניית נכים (doc)
נוכחות חברי המועצה בישיבות מועצת העיר וועדותיה נתניה 2007 מועצת העיר וועדותיה נוכחות חברי המועצה בישיבות מועצת העיר וועדותיה (pdf)
צווי הריסה מנהליים נתניה 2007 הנדסה צווי הריסה מנהליים (pdf)
מתקני משחק בגנים ציבוריים חיפה 2007 מתקני משחקים מתקני משחק בגנים ציבוריים (doc)
הפעלת דוכנים , רוכלות נתניה 2007 רישוי עסקים הפעלת דוכנים , רוכלות (pdf)
סוגיות מנהליות וכספיות במוסדות חינוך ראשון לציון 2007 ניהול כספים סוגיות מנהליות וכספיות במוסדות חינוך (doc)
ביה " ס בארי הניהול הכספי נתניה 2007 ניהול כספים ביה " ס בארי הניהול הכספי (pdf)
פיקוח המועצה על ניהול הגביה והכספים במוסדות חינוך כפר קאסם 2007 ניהול כספים פיקוח המועצה על ניהול הגביה והכספים במוסדות חינוך (doc)
קבלת תרומות מנח"י ירושלים 2007 ניהול כספים קבלת תרומות מנח"י (doc)
אבטחת ומיגון מוסדות חינוך ומקלטים ראשון לציון 2007 אבטחת מוסדות חינוך אבטחת ומיגון מוסדות חינוך ומקלטים (doc)
מקלטים ומרחבים מוגנים במוסדות החינוך נתניה 2007 אבטחת מוסדות חינוך מקלטים ומרחבים מוגנים במוסדות החינוך (pdf)
ליקויי בטיחות בגן ילדים "אסף" וחשיפה לרעש מכבישים באר שבע 2007 גני ילדים ליקויי בטיחות בגן ילדים "אסף" וחשיפה לרעש מכבישים (doc)
השירות הפסיכולוגי ראש העין 2007 השרות הפסיכולוגי השירות הפסיכולוגי (pdf)
שירות פסיכולוגי וועדת השמה כפר קאסם 2007 השרות הפסיכולוגי שירות פסיכולוגי וועדת השמה (doc)
תפעול השירות הפסיכולוגי גבעתיים 2007 השרות הפסיכולוגי תפעול השירות הפסיכולוגי (doc)
בית ספר נעמי שמר פתח תקווה 2007 מוסדות חינוך בית ספר נעמי שמר (doc)
מזנונים בבתי הספר המקיפים באר שבע 2007 מוסדות חינוך מזנונים בבתי הספר המקיפים (doc)
אחזקת כבישים ומדרכות פתח תקווה 2007 אחזקת דרכים הדוח המלא (doc)
אחזקת רמזורים פתח תקווה 2007 תאורה ורמזורים הדוח המלא (doc)
תאורת רחובות פתח תקווה 2007 תאורה ורמזורים הדוח המלא (doc)
התארגנות העירייה וחברת אריאל לקיום אירועי 40 שנה לאיחוד העיר ירושלים 2006 תרבות ואירועים התארגנות העירייה וחברת אריאל לקיום אירועי 40 שנה לאיחוד העיר (doc)
בדיקות מעבדה לאיתור תקרות הבנויות בשיטת פל-קל ולטיפול בהן ירושלים 2006 הנדסה בדיקות מעבדה לאיתור תקרות הבנויות בשיטת פל-קל ולטיפול בהן (doc)
ניהול ומעקב תיקי נזקקים קריית מלאכי 2006 תיקי מטופלים ניהול ומעקב תיקי נזקקים (doc)
אבטחת מערכות מידע תל אביב-יפו 2006 מיחשוב ומערכות מידע אבטחת מערכות מידע (pdf)
בחינת ההליכים שננקטו נגד עובד לשעבר החשוד במעילה בכספי עירייה דוח מעקב באר שבע 2006 מעילות והונאות בחינת ההליכים שננקטו נגד עובד לשעבר החשוד במעילה בכספי עירייה דוח מעקב (doc)
בדיקת מכרזים ציבוריים באר שבע 2006 כספים והנהלת חשבונות בדיקת מכרזים ציבוריים (doc)
השימוש בכספי ההקצבות למטרות חינוך כפר קאסם 2006 ניהול כספים השימוש בכספי ההקצבות למטרות חינוך (doc)
ביקורת קופה בבתי ספר חיפה 2006 ניהול כספים ביקורת קופה בבתי ספר (doc)
בית ספר יסודי "דוד ילין" חיפה 2006 חינוך יסודי בית ספר יסודי "דוד ילין" (doc)
מעקב-תרגילים במוסדות חינוך נתניה 2006 אבטחת מוסדות חינוך מעקב-תרגילים במוסדות חינוך (doc)
אבטחה ומיגון של מוסדות חינוך כפר סבא 2006 אבטחת מוסדות חינוך אבטחה ומיגון של מוסדות חינוך (pdf)
גנים ציבוריים ראשון לציון 2006 גני ילדים גנים ציבוריים (doc)
רישום לגני ילדים חיפה 2006 גני ילדים רישום לגני ילדים (doc)
מינהל החינוך בבתי הספר ובגני הילדים חולון 2006 גני ילדים מינהל החינוך בבתי הספר ובגני הילדים (doc)
הפעלת משפחתונים אכסאל 2006 גני ילדים הפעלת משפחתונים (doc)
פרויקט בנייה, אגף סדנאות בית ספר תיכון - שלב א' אכסאל 2006 מוסדות חינוך פרויקט בנייה, אגף סדנאות בית ספר תיכון - שלב א' (doc)
שירותי טיאוט רחובות רעננה 2006 אחזקת דרכים הדוח המלא (rtf)
המחלקה לאחזקה ושיפור דרכים חיפה 2006 אחזקת דרכים הדוח המלא (doc)
מתקני משחק בגנים ציבוריים חיפה 2006 מתקני משחקים הדוח המלא (doc)
המחלקה לחופים חיפה 2006 חופים הדוח המלא (doc)
רשות החנייה כפר סבא 2005 אכיפה וגביית קנסות רשות החנייה (pdf)
קבלת עובדים בעירייה נצרת 2005 כח אדם ושכר קבלת עובדים בעירייה (doc)
נוכחות חברי המועצה בישיבות מועת העיר וועדותיה כפר סבא 2005 מועצת העיר וועדותיה נוכחות חברי המועצה בישיבות מועת העיר וועדותיה (pdf)
הפעלת חניוני רכב עירוניים נצרת 2005 כספים והנהלת חשבונות הפעלת חניוני רכב עירוניים (doc)
ביקורת בגזברות העירייה , במחלקת גבייה ומיסים רמלה 2005 גבייה וארנונה ביקורת בגזברות העירייה , במחלקת גבייה ומיסים (doc)
שכר בגין טיפול בבחינות בגרות רעננה 2005 ניהול כספים שכר בגין טיפול בבחינות בגרות (doc)
המחלקה לחינוך משלים רעננה 2005 ניהול כספים המחלקה לחינוך משלים (doc)
סוגיות מינהליות וכספיות בבית הספר ראשון לציון 2005 ניהול כספים סוגיות מינהליות וכספיות בבית הספר (doc)
קיזוז תקבולי משרד החינוך עבור הסעות נתניה 2005 ניהול כספים קיזוז תקבולי משרד החינוך עבור הסעות (doc)
מפעל הזנה בבית ספר חזני נתניה 2005 ניהול כספים מפעל הזנה בבית ספר חזני (doc)
שימוש פסול בכספי ההורים שיועדו לרכישת מחשבים בת ים 2005 ניהול כספים שימוש פסול בכספי ההורים שיועדו לרכישת מחשבים (doc)
שימוש בכספים לביצוע תשלומים בביה"ס טבנקין בת ים 2005 ניהול כספים שימוש בכספים לביצוע תשלומים בביה"ס טבנקין (doc)
השימוש בכספי הורים בבית-הספר "נחשונים" בת ים 2005 ניהול כספים השימוש בכספי הורים בבית-הספר "נחשונים" (doc)
נתוני העסקה של מורי התיכון כפר קאסם 2005 חינוך על-יסודי נתוני העסקה של מורי התיכון (doc)
תכנית קרב למעורבות בחינוך ("קרן קרב") בת ים 2005 חינוך יסודי תכנית קרב למעורבות בחינוך ("קרן קרב") (doc)
תרגילים ארציים במוסדות חינוך נתניה 2005 אבטחת מוסדות חינוך תרגילים ארציים במוסדות חינוך (doc)
שיבוץ ילדי הגן שלא מאזור הרישום רמלה 2005 גני ילדים שיבוץ ילדי הגן שלא מאזור הרישום (doc)
מכללת בת-ים - התיכון האקסטרני בת ים 2005 מוסדות חינוך מכללת בת-ים - התיכון האקסטרני (doc)
החווה למדעי הסביבה והוראת החקלאות בת ים 2005 מוסדות חינוך החווה למדעי הסביבה והוראת החקלאות (doc)
צביעת ארונות סעף כפר סבא 2005 אחזקה כללי הדוח המלא (pdf)
אחזקת תמרורים - דו"ח מעקב באר שבע 2005 אחזקת דרכים הדוח המלא (doc)
חשמל פתח תקווה 2005 תאורה ורמזורים הדוח המלא (pdf)
אחזקת רמזורים פתח תקווה 2005 תאורה ורמזורים הדוח המלא (pdf)
פרוייקט לחסכון בהשקיה בגנים ציבוריים ראשון לציון 2005 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
פסולת בניין בת ים 2004 הנדסה פסולת בניין (doc)
פניות הציבור נתניה 2004 פניות הציבור פניות הציבור (doc)
שימוש במתקני עירייה על ידי גורמי חוץ ראשון לציון 2004 ניהול נכסי עירייה השכרת מבנים שימוש במתקני עירייה על ידי גורמי חוץ (doc)
תשלומי חברה במוסדות חינוך רמלה 2004 ניהול כספים תשלומי חברה במוסדות חינוך (doc)
סוגיות מינהליות וכספיות בבתי הספר ראשון לציון 2004 ניהול כספים סוגיות מינהליות וכספיות בבתי הספר (doc)
ניהול כספים בגני ילדים - ביקורת מעקב יבנה 2004 ניהול כספים ניהול כספים בגני ילדים - ביקורת מעקב (doc)
חידוש רשיון בית ספר מקיף ו' באר שבע 2004 ניהול כספים חידוש רשיון בית ספר מקיף ו' (doc)
מתנס רמת ידין נתניה 2004 חינוך על-יסודי מתנס רמת ידין (doc)
המעבר מבית ספר יסודי לעל יסודי ירושלים 2004 חינוך על-יסודי המעבר מבית ספר יסודי לעל יסודי (doc)
דו"ח מבקר המדינה 54 ב' - מעקב באר שבע 2004 גני ילדים דו"ח מבקר המדינה 54 ב' - מעקב (doc)
שיבוץ לגני ילדים רמלה 2004 גני ילדים שיבוץ לגני ילדים (doc)
הפעלת גני ילדים אכסאל 2004 גני ילדים הפעלת גני ילדים (doc)
השרות הפסיכולוגי בת ים 2004 השרות הפסיכולוגי השרות הפסיכולוגי (doc)
פעולות כספיות - בית הספר הפתוח על שם בארי חיפה 2004 ניהול עצמי הדוח המלא (doc)
פעולות כספיות - בית הספר היסודי הרצל חיפה 2004 ניהול עצמי הדוח המלא (doc)
פעולות כספיות - בית הספר היסודי אחווה חיפה 2004 ניהול עצמי הדוח המלא (doc)
ניהול עצמי בבתי הספר היסודיים חיפה 2004 ניהול עצמי הדוח המלא (doc)
אחזקת תאורת רחובות באמצעים קבלניים ראשון לציון 2004 תאורה ורמזורים הדוח המלא (doc)
המחלקה לתאורה ורמזורים חיפה 2004 תאורה ורמזורים הדוח המלא (doc)
אחזקת הצומח ברחבי העיר פתח תקווה 2004 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
חוזה לביצוע עבודות תחזוקת גינון יבנה 2004 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
אחזקה ותפעול מזרקות חיפה 2004 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
פרויקט במזרח העיר - פיתוח מזרח ירושלים ירושלים 2004 אחזקת מבנים הדוח המלא (doc)
פסי האטה, המדרחוב, מדרכות, שילוט כפר קאסם 2003 הנדסה פסי האטה, המדרחוב, מדרכות, שילוט (doc)
שיפוץ התיאטרון העירוני חיפה חיפה 2003 חברות עירוניות שיפוץ התיאטרון העירוני חיפה (doc)
ביקורת במחלקת כח אדם רמלה 2003 כח אדם ושכר ביקורת במחלקת כח אדם (doc)
רוכלות בעיר נצרת 2003 רוכלות רוכלות בעיר (doc)
הישיבה התיכונית - ביקורת מעקב ראשון לציון 2003 ניהול כספים הישיבה התיכונית - ביקורת מעקב (doc)
דיווחי שכר בית ספר תיכון ר. נתניה 2003 ניהול כספים דיווחי שכר בית ספר תיכון ר. (doc)
בית ספר ממד ע. נתניה 2003 ניהול כספים בית ספר ממד ע. (doc)
ממצאי מעקב - גביית אגרות חינוך כפר סבא 2003 ניהול כספים ממצאי מעקב - גביית אגרות חינוך (doc)
ניהול הכספים בגני ילדים יבנה 2003 ניהול כספים ניהול הכספים בגני ילדים (doc)
הניהול הכספי בבי"ס לאמנויות גבעתיים 2003 ניהול כספים הניהול הכספי בבי"ס לאמנויות (doc)
בית הספר עקיבא בת ים 2003 ניהול כספים בית הספר עקיבא (doc)
הניהול הכספי בבתי-הספר העל יסודיים באר שבע 2003 ניהול כספים הניהול הכספי בבתי-הספר העל יסודיים (doc)
בית-ספר של המועצה באכסאל אכסאל 2003 ניהול כספים בית-ספר של המועצה באכסאל (doc)
בית חינוך תיכון ע"ש הרצוג כפר סבא 2003 חינוך על-יסודי בית חינוך תיכון ע"ש הרצוג (rtf)
בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ("אליאנס") חיפה 2003 חינוך על-יסודי בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ("אליאנס") (doc)
המזכירות בבתי הספר היסודיים באר שבע 2003 חינוך יסודי המזכירות בבתי הספר היסודיים (doc)
מכרז לאבטחת מוסדות חינוך וציבור ראשון לציון 2003 אבטחת מוסדות חינוך מכרז לאבטחת מוסדות חינוך וציבור (doc)
סידורי בטחון במוסדות חינוך באר שבע 2003 אבטחת מוסדות חינוך סידורי בטחון במוסדות חינוך (doc)
שיבוץ ילדים ערביים בגני ילדים רמלה 2003 גני ילדים שיבוץ ילדים ערביים בגני ילדים (doc)
סייעות בגני ילדים באר שבע 2003 גני ילדים סייעות בגני ילדים (doc)
פעילות למניעת נשירה וניתוק של בני נוער רמלה 2003 מוסדות חינוך פעילות למניעת נשירה וניתוק של בני נוער (doc)
תיקון כלים - קונסרבטוריון רמלה 2003 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
אגף אחזקה ופיתוח מבני ציבור חולון 2003 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
כריתת עצים במקווה ברח' יהודה ערד 2003 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
תחזוקת מזגנים במבני ציבור חיפה 2003 אחזקת מבנים הדוח המלא (doc)
סיור בבתי ספר עירוניים באר שבע 2003 אחזקת מבנים הדוח המלא (doc)
שכירת משרדים למינהלת התעשיות - בדיקת מעקב נתניה 2002 חברות עירוניות שכירת משרדים למינהלת התעשיות - בדיקת מעקב (doc)
קרן השיפוצים - האגודה לתרבות הדיור נתניה 2002 תרבות הדיור קרן השיפוצים - האגודה לתרבות הדיור (doc)
וועדות העירייה כפר סבא 2002 מועצת העיר וועדותיה וועדות העירייה (doc)
ביקורת על תאטרון גבעתיים גבעתיים 2002 חברות עירוניות ביקורת על תאטרון גבעתיים (doc)
דוחות כספיים ויתרות סוף שנה בבתי-הספר ראשון לציון 2002 ניהול כספים דוחות כספיים ויתרות סוף שנה בבתי-הספר (doc)
עלויות נלוות בתקציב החינוך כפר סבא 2002 ניהול כספים עלויות נלוות בתקציב החינוך (doc)
בי"ס תיכון "רבין" כפר סבא 2002 ניהול כספים בי"ס תיכון "רבין" (doc)
ניהול הכספים בגני ילדים גבעתיים 2002 ניהול כספים ניהול הכספים בגני ילדים (doc)
ניהול גביית הכספים בגן הילדים זרובבל בת ים 2002 ניהול כספים ניהול גביית הכספים בגן הילדים זרובבל (doc)
הניהול הכספי בבתי-ספר על יסודיים עירוניים בני ברק 2002 ניהול כספים הניהול הכספי בבתי-ספר על יסודיים עירוניים (doc)
תשלומים עבור תלמידי חוץ באר שבע 2002 ניהול כספים תשלומים עבור תלמידי חוץ (doc)
בי"ס "אמית" - עירוני ו' חיפה חיפה 2002 חינוך על-יסודי בי"ס "אמית" - עירוני ו' חיפה (doc)
אבטחת מוסדות חינוך ברמלה רמלה 2002 אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך ברמלה (doc)
אבטחת מוסדות חינוך בחיפה חיפה 2002 אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך בחיפה (doc)
פריצות למוסדות חינוך באר שבע 2002 אבטחת מוסדות חינוך פריצות למוסדות חינוך (doc)
מדגם מצב המקלטים במוסדות חינוך באר שבע 2002 אבטחת מוסדות חינוך מדגם מצב המקלטים במוסדות חינוך (doc)
תקני חצר לגני ילדים נתניה 2002 גני ילדים תקני חצר לגני ילדים (doc)
שכר דירה לגני ילדים ירושלים 2002 גני ילדים שכר דירה לגני ילדים (doc)
סיור בגני ילדים באר שבע 2002 גני ילדים סיור בגני ילדים (doc)
השרות הפסיכולוגי-חינוכי רעננה 2002 השרות הפסיכולוגי השרות הפסיכולוגי-חינוכי (doc)
השרות הפסיכולוגי-חינוכי באר שבע 2002 השרות הפסיכולוגי השרות הפסיכולוגי-חינוכי (doc)
עבודות חשמל בית ספר יונתן נתניה 2002 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
המחלקה למשק חיפה 2002 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
בדיקת ישום המלצות הביקורת - מתקני משחק חיפה 2002 מתקני משחקים הדוח המלא (doc)
תאונות עבודה ירושלים 2001 תאונות עבודה תאונות עבודה (doc)
ממצאי מעקב - דו"ח שנתי מספר 3 של מבקר העירייה בנושא: המועצה הדתית נצרת עילית 2001 מועצה דתית ממצאי מעקב - דו"ח שנתי מספר 3 של מבקר העירייה בנושא: המועצה הדתית (doc)
ממצאי מעקב - דו"ח שנתי מספר 3 של מבקר העירייה בנושא: המועצה הדתית (פורסם ב- 20.03.94) נצרת 2001 חברות עירוניות ממצאי מעקב - דו"ח שנתי מספר 3 של מבקר העירייה בנושא: המועצה הדתית (פורסם ב- 20.03.94) (doc)
מערכת החינוך ראשון לציון 2001 ניהול כספים מערכת החינוך (doc)
ממצאי מעקב - דוח שנתי מס' 1 של מבקר העירייה נצרת 2001 ניהול כספים ממצאי מעקב - דוח שנתי מס' 1 של מבקר העירייה (doc)
ניהול תקציבים וחשבונות - אגף החינוך חיפה 2001 ניהול כספים ניהול תקציבים וחשבונות - אגף החינוך (doc)
ניהול כספים בבית-ספר יסודי אכסאל א אכסאל 2001 ניהול כספים ניהול כספים בבית-ספר יסודי אכסאל א (doc)
הליכי רישוי וקביעת רמת שירות בבית ספר תיכוניים נתניה 2001 חינוך על-יסודי הליכי רישוי וקביעת רמת שירות בבית ספר תיכוניים (doc)
ממצאי מעקב - דוח שנתי מס' 4 בנושא: חברת מוסדות חינוך ותרבות בנ.ע. - ביה"ס התיכון ע"ש משה שרת נצרת 2001 חינוך על-יסודי ממצאי מעקב - דוח שנתי מס' 4 בנושא: חברת מוסדות חינוך ותרבות בנ.ע. - ביה"ס התיכון ע"ש משה שרת (doc)
מימון לחינוך העל יסודי בני ברק 2001 חינוך על-יסודי מימון לחינוך העל יסודי (doc)
בית-ספר יסודי ממלכתי דתי חב"ד כפר סבא 2001 חינוך יסודי בית-ספר יסודי ממלכתי דתי חב"ד (doc)
אבטחת מוסדות חינוך בראשון לציון ראשון לציון 2001 אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך בראשון לציון (doc)
אבטחת מוסדות חינוך בנתניה נתניה 2001 אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך בנתניה (doc)
פרויקט גן בתנועה נתניה 2001 גני ילדים פרויקט גן בתנועה (doc)
גן זהירות בדרכים נתניה 2001 גני ילדים גן זהירות בדרכים (doc)
מדור גני ילדים במחלקת החינוך - ביקורת מעקב כפר סבא 2001 גני ילדים מדור גני ילדים במחלקת החינוך - ביקורת מעקב (doc)
מכרז 24/00 עבודות חשמל, תחזוקה ופיתוח שנתי הוד השרון 2001 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
עמודי חסימה נתניה 2001 אחזקת דרכים הדוח המלא (doc)
אחזקת מערכת הרמזורים חיפה 2001 תאורה ורמזורים הדוח המלא (doc)
עבודות נקיון ואחזקה בחוף הרחצה נתניה 2001 חופים הדוח המלא (doc)
מחלקת חוף הים בת ים 2001 חופים הדוח המלא (doc)
פינוי גזם נתניה 2001 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
עקירת צמחים שוטים הגדלים בסמיכות למדרכה נתניה 2001 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
חוק עזר עקירת עצים נתניה 2001 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
חול בגנים ציבוריים נתניה 2001 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
אחזקת גנים ושטחים ציבוריים נתניה 2001 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
תחזוקת הגנים הציבוריים בת ים 2001 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
מכרז אחזקת מזגנים במבני העירייה נתניה 2001 אחזקת מבנים הדוח המלא (doc)
התקנת רמזור בצומת הרחובות בלפור-הרצל בת ים 2000 חוזים ומכרזים התקנת רמזור בצומת הרחובות בלפור-הרצל (doc)
ביקורת על היכל התרבות בת ים 2000 חברות עירוניות ביקורת על היכל התרבות (doc)
ניהול כספים ייעודיים בחט"ע - מקיף ג' "העמית" ראשון לציון 2000 ניהול כספים ניהול כספים ייעודיים בחט"ע - מקיף ג' "העמית" (doc)
ניהול כספים ייחודיים בחט"ע - מקיף ז' "רביבים" ראשון לציון 2000 ניהול כספים ניהול כספים ייחודיים בחט"ע - מקיף ז' "רביבים" (doc)
דוחות כספיים ויתרות סוף שנה בבתי-ספר ראשון לציון 2000 ניהול כספים דוחות כספיים ויתרות סוף שנה בבתי-ספר (doc)
דוחות כספיים של בתי-ספר לשנת תש"ס כפר סבא 2000 ניהול כספים דוחות כספיים של בתי-ספר לשנת תש"ס (doc)
ניהול כספים בבתי-ספר אכסאל 2000 ניהול כספים ניהול כספים בבתי-ספר (doc)
בית-ספר יסודי ממלכתי ע"ש א. ד. גורדון כפר סבא 2000 חינוך יסודי בית-ספר יסודי ממלכתי ע"ש א. ד. גורדון (doc)
בית-ספר יסודי ממלכתי "השרון" כפר סבא 2000 חינוך יסודי בית-ספר יסודי ממלכתי "השרון" (doc)
מערך גני הילדים של העירייה רעננה 2000 גני ילדים מערך גני הילדים של העירייה (doc)
פנימיות יום רמלה 2000 גני ילדים פנימיות יום (doc)
רכישת מתקני חצר לגני ילדים נתניה 2000 גני ילדים רכישת מתקני חצר לגני ילדים (doc)
פחת המים ביבנה יבנה 2000 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
מגרש תחזוקה עירוני גבעתיים 2000 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
ניתוח הוצאות אחזקה 1998-1999 בני ברק 2000 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
גנים ציבוריים רמלה 2000 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
צו הגינון נתניה 2000 גנים ונוף הדוח המלא (doc)
עבודת תיקון רצפת אולם ספורט בבית ספר נתניה 2000 אחזקת מבנים הדוח המלא (doc)
המכון הביולוגי , בית פנחס הכהן חיפה 1999 חברות עירוניות המכון הביולוגי , בית פנחס הכהן (doc)
ניהול כספים בבתי-ספר יבנה 1999 ניהול כספים ניהול כספים בבתי-ספר (doc)
בית חינוך חטיבת ביניים ע"ש י. בן צבי כפר סבא 1999 חינוך על-יסודי בית חינוך חטיבת ביניים ע"ש י. בן צבי (doc)
תלונה בגין סדרי מינהל בבי"ס עירוני ה' חיפה 1999 חינוך על-יסודי תלונה בגין סדרי מינהל בבי"ס עירוני ה' (doc)
ביה"ס "אמית" עירוני ו' - חיפה חיפה 1999 חינוך על-יסודי ביה"ס "אמית" עירוני ו' - חיפה (doc)
בדיקה במדגם בתי-ספר תיכוניים חיפה 1999 חינוך על-יסודי בדיקה במדגם בתי-ספר תיכוניים (doc)
משק המים כפר יונה 1999 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
מערך הרכב העירוני גבעתיים 1999 אחזקה כללי הדוח המלא (doc)
מתקני משחקים בעיר כפר סבא 1999 מתקני משחקים הדוח המלא (doc)
בית ספר יסודי-ממלכתי דתי עציון כפר סבא 1998 חינוך יסודי בית ספר יסודי-ממלכתי דתי עציון (pdf)
מצאי מזגני העירייה כפר סבא 1998 מזגנים הדוח המלא (pdf)
אחזקת רמזורי העיר כפר סבא 1998 תאורה ורמזורים הדוח המלא (pdf)
קרן המוסיקה כפר סבא כפר סבא 1997 חברות עירוניות קרן המוסיקה כפר סבא (pdf)
מדור גני ילדים כפר סבא 1996 גני ילדים מדור גני ילדים (pdf)