איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות מאגד ומייצג את ציבור המבקרים במערך השלטון המקומי בישראל בכלל הרשויות המקומיות - בערים, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות.

אנשים מול המחשב

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות מאגד ומייצג את ציבור המבקרים במערך השלטון המקומי בישראל בכלל הרשויות המקומיות - בערים, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות. האיגוד הינו עמותה ציבורית וולונטארית רשומה, בעלת ותק רב-שנים, שיעודה הוא הטיפול בענייניהם המקצועיים המשותפים והייחודיים של חבריה, מבקרי הרשויות המקומיות. האיגוד מנוהל ע"י הנהלה נבחרת ועל בסיס תקנון מאושר. הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכח חוקים נפרדים ייחודיים לה - פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות והאזוריות, ובכך היא גם נבדלת מקצועית ותיפקודית משאר תחומי הביקורת בארץ