איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל
חדשות אחרונות
הבא עצור קודם

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות מאגד ומייצג את ציבור המבקרים במערך השלטון המקומי בישראל בכלל הרשויות המקומיות - בערים, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות.

האיגוד הינו עמותה ציבורית וולונטארית רשומה, בעלת ותק רב-שנים, שיעודה הוא הטיפול בענייניהם המקצועיים המשותפים והייחודיים של חבריה, מבקרי הרשויות המקומיות. האיגוד מנוהל ע"י הנהלה נבחרת ועל בסיס תקנון מאושר.

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכח חוקים נפרדים ייחודיים לה - פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות, ובכך היא גם נבדלת מקצועית ותיפקודית משאר תחומי הביקורת בארץ.